Info ophalen leden

Beste ouders, ons kamp zit er bijna op. Om 11u verwachten we jullie op de kampplaats. Mogen we jullie vragen om via de Martelarenstraat 157A binnen te rijden om zo het vertrek op een vlotte manier te laten verlopen. Groetjes, de leiding