Kampboekje klein bivak 2022

Afgelopen zondag hebben we de kampboekjes voor klein bivak aan sloebers, speelclub en rakwi’s uitgedeeld. Wie nog geen kampboekje heeft kan het hier online bekijken of volgende zondag een kopie aan de leiding vragen!

chirobilzen.be/wp-content/uploads/2022/03/KB-kampboekje-2022-1.pdf(opent in een nieuwe tab)