Voorinschrijving Groot Bivak

Dag leden en ouders

We hebben elkaar al even niet meer gezien. Het coronavirus maakte abrupt een einde aan onze chirozondagen en ook een ‘normaal’ kamp kan dit jaar niet. We waren dan ook, net als jullie waarschijnlijk, blij met het nieuws dat bivakken toch kunnen doorgaan.

Al is er natuurlijk een grote ‘maar’. Er zijn heel wat voorwaarden verbonden aan de organisatie van een groot bivak anno 2020, om dit op een veilige manier te kunnen laten verlopen. Een kleine week, verschillende vergaderingen en infosessies verder beginnen we al wat meer zicht te krijgen hoe dit kamp er kan gaan uitzien.

Wat weten we al zeker?

 • Kampen gaan door in bubbels van maximum 50 personen, dit is inclusief leiding en dienstleiding.
 • Binnen een bubbel zijn er geen afstandsregels.
 • Contact tussen mensen van verschillende bubbels of externen gebeurt volgens de social distanceregels (1,5m + mondmasker).
 • Kinderen en leiding die 5 dagen voor het kamp ziektesymptomen vertoonden, kunnen niet mee.
  Net als risicodoelgroepen, tenzij een doktersattest anders aangeeft.
 • 7 dagen voor en 7 dagen na het kamp, mag er niet deelgenomen worden aan andere jeugdwerkinitatieven (kampen, speelpleinwerking,…).
 • Tijdens het kamp moet constant minstens een van de ouders of een andere verantwoordelijke beschikbaar zijn om een ziek kind te kunnen komen halen.

Om te beslissen hoe we dit allemaal precies gaan toepassen op een groot bivak van Chiro Bilzen, willen we graag weten wie allemaal mee wilt. Daarom werken we met een voorinschrijving. Het is heel belangrijk dat deze op tijd en volledig wordt ingevuld door iedereen die mee wilt. Dan kunnen wij, indien we oordelen dat een kamp haalbaar is, beginnen puzzelen met de bubbels en onze voorbereidingen verder zetten.

Graag geven we jullie wel al onderstaande info mee wat betreft onze voorlopige visie op een eventueel kamp.

 • We willen bubbels fysiek scheiden van elkaar. Dus geen shiften om te eten in een gemeenschappelijk zaal bijvoorbeeld, maar alles apart per bubbel.
 • Uiteraard passen we onze activiteiten aan en proberen we spelen met veel contacten te vermijden in de mate van het mogelijke.
 • De keukenploeg vormt een aparte bubbel en blijft op fysieke afstand van personen uit andere bubbels en kookt met de nodige veiligheidsvoorzieningen voor alle bubbels.
 • We bekijken hoelang en welke dagen het kamp kan doorgaan, maar dit zou wel binnen de periode van 21 tot 31 juli plaatsvinden in Hombeek (Mechelen).
 • Er is nog geen definitieve beslissing genomen.
 • Alle gemaakte afspraken zullen duidelijk gecommuniceerd en constant geüpdatet worden met iedereen.

Om tijdig een beslissing te kunnen maken en eventueel verder te gaan met de concrete uitwerking, sluiten we de voorinschrijving af op donderdagavond 4 juni om 20u.
Achteraf nog aansluiten zal, o.w.v. de bubbelverdeling, niet meer gaan.

Heb je nog vragen, dan mag je zeker contact opnemen met Stef (0477/563367), Robin/Chokri (0492/568518), Béro (0476/419485), Bram (0470/619905) of via mail naar info@chirobilzen.be.

Vriendelijke groeten
De leidingsploeg en VB’s van Chiro Bilzen