verloren voorwerpen + infomoment

Hallo hallo

Deze zondag zullen de verloren voorwerpen nog een laatste keer worden uitgestald op/in de pabilo!

Ook zullen we op zondag 2O oktober om half twee chiro-ouders welkom heten op ons infomoment. Dit moment is vooral bedoeld voor jonge/nieuwe leden (sloebers, speelclub, rakwi) maar ook als je nog niet zo bekend bent met onze chiro. Hopelijk kunnen we jullie vragen beantwoorden en jullie een kijk geven op onze werking.

Tot snel,

de leiding x

Image result for verloren voorwerpen